Nyt
Mæslinger

Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet
Personer født mellem 1975-1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor ikke vaccineres.
Der skal ikke tilbydes testning forud for vaccination

Afhængighedsskabende medicin

Jeg har altid forsøgt at overholde alle love og regler, som udstedes af Sundhedsstyrelsen.
Det viser sig nu, at jeg ikke overholder vejledning af 8.1.2014,
om udskrivning af afhængighedsskabende medicin.
(Morfin og lign. smertestillende medicin, sovemedicin, beroligende medicin).
Vejledningen kræver personligt fremmøde ved hver recept.
Derfor vil I opleve at I får tildelt en tid hos mig (lægen), næste gang I fornyer
afhængighedsskabende medicin.
I den konsultation skal vi tale om årsagen til behandlingen, om den stadig er nødvendig,
om der kan trappes ud, om der kan skiftes til anden smertestillende medicin,
som ikke er afhængighedsskabende.

Husk det er vigtigt at man IKKE stopper med den slags medicin fra den ene dag til den anden,
det kan give svære abstinenser.

picture here
Forside